Zarząd MKS Lędziny zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków MKS „Lędziny”

za rok 2020 połączone z wyborem Władz Klubu (wyborcze) odbędzie się we wtorek, tj.

13.07.2021 r.

Miejsce: Sala konferencyjna budynku MKS Lędziny

przy ul. Stadionowej 1

Godzina: I termin – 18:00,

II termin – 18:15,

Zebranie jest zebraniem otwartym, zarówno dla publiczności, jak i potencjalnych osób, które zechciałyby wesprzeć Klub swoją obecnością, działalnością, pomysłami. Przed Walnym Zebraniem kilka ważnych decyzji do podjęcia odnośnie składu Władz Klubu, jego przyszłości i funkcjonowania – zarówno zespołów seniorskich, jak i młodzieżowych, także i w kontekście kwestii dotacji miejskiej. Liczymy na ciekawą i merytoryczną dyskusję!

Serdecznie Zapraszamy!