W najbliższy czwartek o godzinie 19.00 zapraszam pięciu najlepszych typujących wyniki Mistrzostw Świata (łukiego, poodla, erosa, mattiego i marczuka) na uroczyste wręczenie nagród. Spotykamy się na stadionie MKS-u przy wejściu od strony boiska. Proszę wziąć legitymację bądź dowód osobisty, żebym mógł potwierdzić tożsamość:P

Zwycięzcy będą mieli prawo wyboru nagrody spośród pięciu przygotowanych, począwszy oczywiście od najlepszych. Po wręczeniu obowiązkowe zdjęcie na potrzeby strony:)