W dniu wczorajszym (29.06.2022 r.) odbyło się Walne Zebranie Członków MKS Lędziny za rok 2021 r, nie tylko podsumowujące miniony rok kalendarzowy, ale i omawiające istotne tematy bieżące, tj. sytuację drużyny seniorów w kontekście awansu do IV ligi, związane z nimi kwestie finansowe oraz organizacyjne, czy też organizacja obchodów przypadającego w tym roku 90-lecia Klubu.

W trakcie niemalże 3-godzinnej dyskusji nie zabrakło stałych punktów programu, tj. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za miniony rok oraz głosowań nad przyjęciem w/w sprawozdań. Na wniosek komisji rewizyjnej Klubu i Przewodniczącego KR Piotra Czerniaka członkowie Klubu udzieli Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 r.

Podjęto także kilka istotnych uchwał, które były przedmiotem dyskusji już w latach poprzednich:

  1. Wprowadzono składkę członkowską w wysokości 100 zł na kwartał, począwszy od III kwartału roku 2022 (tj. od 01.07.2022) dla członków założycieli oraz tzw. członków rzeczywistych (zasady członkostwa wynikają ze statutu Klubu),
  2. Podjęto decyzję o wprowadzeniu istotnej zmiany w Statucie Klubu dającej możliwość wprowadzenia do Zarządu Klubu od 5 do 7 osób,
  3. Jednocześnie, po wprowadzeniu tej zmiany podjęto decyzję o powiększeniu Zarządu, a także przyjęto zaproponowane kandydatury – po krótkiej prezentacji – dwóch nowych Członków, tj. Michała Domińca, a także Marka Szymskiego. Tym samym Zarząd Klubu został rozszerzony, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji, a także ich uszczegółowienie w zwiększonym składzie personalnym.

Gratulujemy obu nowowybranym członkom Zarządu!

W dalszej części nie zabrakło merytorycznej dyskusji odnośnie stanu stadionu, oraz kwestii organizacyjnych w Klubie. Podjęto ustalenia w przedmiocie działań dotyczących jubileuszu 90-lecia Klubu, które winny odbyć się jesienią. O szczegółach tegoż jubileuszu będziemy informować w stosownym czasie. Rezultatem wczorajszych ustaleń było dzisiejsze wystąpienie Prezesa Kazimierza Rozmysłowskiego na sesji absolutoryjnej Rady Miasta, w trakcie której zgłoszony został wniosek o wsparcie Klubu w podjęciu prac niezbędnych do wykonania na stadionie jeszcze i w tym roku, tak aby w lepszych warunkach można było przyjmować gości w trakcie spotkań IV ligi.

W imieniu Zarządu dziękujemy za przybycie na walne zebranie oraz udzielone zaufanie!