Począwszy od dnia dzisiejszego (15.02.) dokonywać można rozliczeń podatku za rok ubiegły, tj. 2022, po raz pierwszy z możliwością rozliczenia kwoty 1,5% podatku i przekazania jej na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

Dzięki współpracy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym istnieje możliwość przekazania podatku także i na rzecz MKS Lędziny, poprzez wskazanie w rozliczeniu jako odbiorcy:

Fundacja Studencka Młodzi Młodym, nr KRS 0000270261,

Cel szczegółowy: 3500 MKS LĘDZINY

Prosimy pamiętać o precyzyjnym wskazaniu celu szczegółowego, gdyż samo wskazania numeru KRS i Fundacji nie jest wystarczające do tego, by środki trafiły do Klubu.

W/w wymienione środki zostaną przekazane na cele statutowe, podobnie jak to było w roku minionym, kiedy to środki z rozliczenia za 2021 r. (w kwocie 485,01 zl) zostały przeznaczone na zakup drobnego sprzętu sportowego, tj. pachołki, drabinki, narzutki, płotki.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie!